โครงการ ตู้ปันสุข หนึ่งโครงการที่ดีที่ส่งต่อกันในสังคม เป็นการเปิดพื้นที่ตู้คล้ายๆกับตู้กับข้าวในที่สาธารณะ ให้ผู้ที่อยากจะบริจาคนำสิ่งของมาวางในตู้ เพื่อแบ่งปันผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 มีทั้ง ข้าวสารอาหารแห้ง ขนม น้ำดื่ม เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวช่วงโควิด ที่หลายคนมาร่วมกันแบ่งปัน ซึ่งมีแนวคิดร่วมกันของตู้ปันสุขคือ “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำน้ำดื่มจำนวนกว่า 1,000 ขวด ใส่ “ ตู้ปันสุข ” ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยรอบ และคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19) กว่า 30 จุด ที่มีตู้ปันสุขกระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่