ประกวดราคา งานปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์หลักและติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์สำรองรวมทั้งการเคลื่อนย้ายระบบ
กำหนดยื่นใบสมัครและนำเสนอผลงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานใหญ่
ยื่นส่งซองใบเสนอราคาปิดผนึก วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่
โทร.1361 ต่อ 8604
และทางอีเมล Jutamas.bo@hengleasing.co.th CC:  [email protected] , [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด
1.TOR งานปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์หลักและสำรอง
2.ใบสมัครงานประกวดราคา