ประกาศขอเลื่อนผลการประกวดราคางานจ้างตัดชุดฟอร์ม เสื้อโปโล สีเขียวพร้อมปักโลโก้
จากวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 19 ตุลาคม 2563