ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการ Bank Loan Project

กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564
ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564
ประกาศผล วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่
โทร.1361 ต่อ 8604
และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]

 


เอกสารดาวน์โหลด :
1. ใบสมัครงานประกวดราคาBankloanproject
2. TORBankloan