ประกาศประกวดราคางานไฟฟ้าแรงสูง

ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 24 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาทำการ

กำหนดประกาศผลใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ในเวปไซต์ของบริษัทฯ

สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่งจำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร.1361 ต่อ 8602 , 8611
และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected]  [email protected], [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด

BOQ สำนักงาน 2 ชั้น
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 1
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 2
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 3
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 4
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 5
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 6
งานไฟฟ้าแรงสูง สำนักงานเฮงลิซซิ่้งจำกัด 7