ประกาศประกวดราคา งานติดตั้งป้ายคัทเอาท์หน้าสาขา บจก.เฮงลิสซิ่ง จำนวน 100 สาขา

– กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 25 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ
– เปิดซอง วันที่ 19 ตุลาคม 2563
– ประกาศผลใน วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร.1361 ต่อ 8605 , 8611
และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected][email protected], [email protected]


เอกสารดาวน์โหลด :
– ใบสมัครงานป้าย
– แบบป้าย
– รายละเอียดขนาดป้าย 100 สาขา