บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคา  งานพิมพ์แบบฟอร์ม ผู้ที่สนใจสามารถเข้านำเสนอได้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

ติดต่อสอบถามหรือยื่นเสนอราคาได้ที่

JUTAMAS  BONTANTIP
จุฑามาศ  บนแท่นทิพย์  (อุ้ม)

Purchasing Officer

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ผู้เสียภาษี 0505558011250

69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Phone : +66 2 153 9582 # 8604

Mobile : +66 93 242 0202

Email   : Jutamas.bo@hengleasing.co.th

Web     : www.hengleasing.com

เอกสารแนบ :

1.ประกาศประกวดราคางานพิมพ์

2.ตารางสอบราคางานพิมพ์ปี63

3.ตัวอย่างงานพิมพ์