ประกาศผลการประกวดราคางานติดตั้งป้ายคัทเอาท์หน้าสาขา บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 100 สาขา

หจก.สบายดีมีเดีย 2017 เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการครั้งนี้