ประกาศผลงานปรับปรุ่งโกดังแพร่
ตามประกาศฉบับที่  63/005