ตามประกาศเลขที่ 63/0011
การประกวดราคางานระบบไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลง