บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

งดรับของขวัญหรือผลโประโยชน์อื่นใด
เพียงแต่เป็นคำอวยพร แทนของขวัญ
ที่มีมูลค่าทางใจก็เพียงพอแล้ว
ขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมา