ประกาศเลื่อนผลการประกวดราคางานรีโนเวทสาขา 25 สาขา
ขยายเวลาเป็น ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เปิดซองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563