ประกาศเลื่อนผลการประกวดราคางานติดตั้งป้ายคัทเอาท์หน้าสาขา
จากวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563