เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญสืบชะตา ทอดผ้าป่า และ ออกซุ้มบริการน้ำดื่มจัดกิจกรรมให้กับตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 เป็นการสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี