การมีหนี้ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเรารู้จักบริหารจัดการหนี้ให้เป็น ชำระตรงเวลา แต่สิ่งที่น่ากลัวจากการเป็นหนี้ คือเราไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ครบจำนวนและตรงเวลา อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลัง ทั้งนี้การ มีหนี้ ก็ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตได้หากรู้จักบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ วันนี้เฮงจะมาแนะนำเทคนิคจัดการหนี้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

มีหนี้ มีวินัย มีทางรอด

การมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหนี้สิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อจะได้มีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายหนี้สิน ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการออมเงิน การสร้างวินัยทางการเงินมีหลักการง่าย ๆ ดังนี้

  1. จ่ายหนี้ให้เต็มจำนวนและตรงเวลา การจ่ายหนี้ตรงเวลาช่วยป้องกันการเสียประวัติเครดิตในข้อมูลเครดิตบูโร และป้องกันไม่ให้เสียดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรือค่าปรับใด ๆ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  2. ใช้เงินก้อนเพื่อโปะหนี้ หากมีรายได้เป็นเงินก้อน เช่น เงินโบนัส ให้ใช้เงินนั้นมาโปะหนี้ จะช่วยให้หมดหนี้ไวขึ้น เสียดอกเบี้ยน้อยลง และเพิ่มความสบายใจ
  3. รอบคอบในการใช้จ่าย คิดทบทวนทุกครั้งก่อนซื้อของ ตั้งงบประมาณแบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ทั้งของที่จำเป็นและของที่อยากได้ และตัดใจไม่ซื้อของตามใจหากงบหมดแล้ว
  4. ออมเงินอย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีหนี้ แต่การออมเงินเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรออมเงินแม้จะลดจำนวนเงินที่ออมลง เพราะการออมสม่ำเสมอจะช่วยให้มีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่าสิ้นหวัง ทุกปัญหามีทางออก
  5. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันจะช่วยให้เราหาเจอว่ารายจ่ายที่ไม่จำเป็นของเราคืออะไร และสามารถลดลงเพื่อจ่ายหนี้ได้
  6. ขายทรัพย์สินที่มี หาข้อมูลราคาตลาดของทรัพย์สิน เช่น ทองคำ สลากออมทรัพย์ หรือเงินในบัญชี เพื่อขายนำเงินมาชำระหนี้หรือปิดหนี้บางส่วน
  7. หารายได้เสริม หากมีความสามารถพิเศษ เช่น สอนพิเศษ รับแปลภาษา ทำขนมขาย หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อหาอาชีพเสริม

หาตัวช่วยทางการเงิน

การขอปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ หรือการขอเปลี่ยนเงื่อนไขในการชำระหนี้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ สามารถทำได้กับหนี้ทุกประเภทและทุกสถานะการเป็นหนี้ โดยเตรียมข้อมูลและเอกสารส่วนตัวเพื่ออธิบายสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเอง และอย่าตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หากเห็นว่าจะจ่ายไม่ไหว

เทคนิคปิดหนี้ไว ดอกไม่บาน

ลูกหนี้ที่จ่ายได้ตามปกติแต่อยากปลดหนี้ไวขึ้น สามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย หรือรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่ที่มีเงื่อนไขดีกว่า การเพิ่มการผ่อนชำระต่อเดือนจะช่วยลดดอกเบี้ยและหมดหนี้เร็วขึ้น ควรจ่ายหนี้ให้เต็มจำนวนและตรงเวลา ไม่จ่ายขั้นต่ำ

ติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ในลักษณะประจาน ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรงต่อลูกหนี้ และสามารถทวงหนี้ได้เพียงวันละ 1 ครั้งตามวันเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ได้แก่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. นอกจากนี้ ค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้นก็มีลิมิตในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ด้วย โดยหากลูกหนี้ค้างชำระหนี้ 1 งวด เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงหนี้ และถ้าลูกหนี้ค้างมากกว่า 1 งวด เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงหนี้

การป้องกันตนเองจากการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้อง

หากลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกหนี้มีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินการตามกฎหมาย เจ้าหนี้ที่ทำผิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

การ มีหนี้ สินไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขได้ หากเรามีวินัยในการบริหารจัดการการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การหาวิธีเพิ่มรายได้เสริม หรือการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการไม่สิ้นหวังและมองหาทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง และที่สำคัญการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการทวงหนี้จะช่วยให้เราสามารถป้องกันตนเองจากการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อถูกทวงหนี้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย หากคุณกำลังต้องการขอสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย สบายใจ ใคร ๆ ก็พึ่งได้ แนะสินเชื่อจากเฮงลิสซิ่ง มีสินเชื่อให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เฮงลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้าน มองหาตึกสีเขียว โทร 1361

สมัครสินเชื่อ