เนื่องด้วยทางหมู่บ้านดอนจืน หมู่ที่ 3 ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงป้อบ้านหรือสิ่งศักดิ์ของหมู่บ้านที่ปกปักรักษาหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เจริญก้าวไกลพ้นภัยใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ลานประมูลรถของเฮงลิสซิ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านดอนจืน หมู่ 3 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงร่วมมอบของที่ระลึกให้กับทางหมู่บ้านดอนจืน ในงานทำบุญเลี้ยงป้อบ้าน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สังข์แดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เป็นผู้รับมอบ