จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางมาตรการ คัดกรองตรวจผู้ที่จะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนในเส้นทางที่เชื่อมมาจากจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่นี้ และความเสียสละของอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรอกเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงเข้าได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564