เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง นำโดย นางอำไพลัคน์ จิรภัทรพิมล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมใน ”งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ 14” ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกิจกรรมรับฟังธรรมเทศนาเวลา 19.00 น. ของทุกวันอีกด้วย