เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและโครงการธรรมะนำทางสร้างสุขภาพจิต(ธรรมสัญจร) ประจำปี 2562 ณ วัดต้นปิน หมู่ 5 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยอบรมประชาชนประจำ ตำบล แม่เหียะ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดีงามให้คงอยู่ต่อไป โดยมี นาย ยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นผู้รับมอบ