บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาสาทำความดีตอบแทนสังคมรักษาผืนป่าดอยสุเทพ มอบเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมนำกลุ่มเฮงอาสาร่วมสร้างแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า ลดค่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน และขยายผลในพื้นที่เสี่ยงที่สำคัญ ภายใต้โครงการ “เฮงลิสซิ่ง อาสาป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1” ณ บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

นายดนุพล นพสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า กว่า 20 ปี คนไทยประสบกับปัญหาหมอกควันที่เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้หมอกควันสะสมเกิดค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ในฐานะที่สร้างรากฐานมาจากพื้นที่ภาคเหนือ ได้ติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำแนวกันไฟ จึงได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟ 5 เครื่อง ถังฉีดน้ำดับไฟป่า 11 เครื่อง เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 12 เครื่อง คราดมือเสือ 15 ด้าม ไม้กวาดก้านมะพร้าว 15 ด้าม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมทำแนวกันไฟ รวมมูลค่า 100,000 บาท ผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการกระจายอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่ 12 ชุมชนในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า สำหรับใช้ในการสร้างแนวกันไฟ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามต่อไป