เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน

ทางบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 3,800 ขวด โดยส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยมี นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ , ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอสันทราย เป็นผู้รับมอบ , กลุ่มงานจราจรตำรวจจังหวัดขอนแก่น โดยมี พ.ต.ท. เฉลิมชาติ เจนการ รอง ผกก.ป.ฯปรก.ฯ ภ.จว.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ , กลุ่มงานจราจรตำรวจ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พ.ต.ท. ภานุกูล พูลสุข  รอง ผกก.จราจร จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ และกลุ่มงานจราจรตำรวจ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.ต.อ. สรรธาน อินทรจักร์ รอง ผบก.ภ.จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ