เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดงาน “ประเพณีเดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย” กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทรายที่เกี่ยวข้องได้แนะนำตัวกับนักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอสันทราย ซึ่งจะมีประชาชนชาวอำเภอสันทรายและศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้– สันทราย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทลูกแม่โจ้ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) ให้กับทางอำเภอสันทราย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมาน เสตะพันธ์ ปลัดอำเภอสันทราย เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา