เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงทาน โดยแจกพัดให้กับผู้ที่มาร่วมเดิน
ขึ้นดอยสุเทพเพื่อสักการะบูชา ภายใต้ชื่องาน “ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา
ประจำปี 2562” เมื่อเย็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและใจที่อิ่มบุญ
#วันวิสาขบูชา #ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ2562