เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “CMU Chiangmai Marathon 2020 ครั้งที่ 5 ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 6,000 ขวด เพื่อร่วมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และออกซุ้มบริการน้ำดื่มฟรีแจกจ่ายให้กับผู้สมัครแข่งขันวิ่งและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในงาน (วันแจกBIB) โดยมี นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปีชา อุปนายกและเลขานุการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ