เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล (หลักเมือง) เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมี อาจารย์ เสถียร นันทวงศ์ ประธานชมรมรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ