บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมทำแนวกันไฟจากหลายภาคส่วน อาทิ สภาลมหายใจเชียงใหม่ นักศึกษา(อาสาสมัคร) เจ้าหน้าที่ไฟป่ากรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง และหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ รวม 200 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย นางวิริยา ไชยมาตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านร่ำเปิง และ นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านสันลมจอย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ทาง “เฮงอาสา” กลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ผู้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมการทำแนวกันไฟ บริเวณสันเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย รวมระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งไฟป่าและเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า สกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่ง ช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงลดบ่อเกิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  #เฮงอาสา #เฮงลิสซิ่งดับไฟป่า #CSRไฟป่า #สร้างแนวกันไฟ