เนื่องด้วยผลกระทบของพายุ “ซินลากู” ที่พัดกระหน่ำเข้าประเทศไทยและเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมช่วยเหลือโดยเข้ามอบน้ำดื่มเพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่เขตอำเภอสันทรายหลายตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ