ทีมงานการตลาด บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด เข้าพบคุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสวัสดีอย่างเป็นทางการพร้อมขอคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา