บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จับมือชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลลาบเมือง 64” อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรุงอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแต่งกายพื้นเมือง และการอู้กำเมือง ให้คงอยู่กับชาวล้านนาสืบไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ สนามกลางแจ้ง ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

ภายในงานมีการแข่งขันลาบเมือง , ลาบลีลา , จัดผักกับลาบ , การประกวดเทพีลาบเมือง และเทพบุตรลาบเมือง โดยบริษัทฯ ได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทำลาบเมือง บริการน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง และแนะนำ “สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์” สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ค้าขาย อาชีพอิสระ รวมไปถึงเกษตรกร โดยที่ไม่ต้องใช้หลักฐานแสดงรายได้ และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใด ๆ มาค้ำประกัน