เมื่อเริ่มต้นการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ผู้ซื้ออาจจะเคยเจอเจ้าของรถได้ทำการเซ็น โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ เอาไว้ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถนำเอกสารนี้ ไปทำการโอนรถที่ขนส่งได้เอง โดยที่ผู้ขายไม่ต้องไปขนส่งด้วย แต่ลักษณะการโอนลอยจะเป็นแบบไหนแตกต่างจากการโอนรถทั่วไปอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

การ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร

มาทำความรู้จักกับการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ กันก่อนที่จะทำการซื้อขายรถ สำหรับการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ คือ การที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือผู้ขายรถ ได้ขายรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ โดยทำการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่ผู้ซื้อ แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่ผู้ขายไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่ง การที่ผู้ขายได้เซ็นเอกสารทั้งหมดให้ผู้ซื้อ รวมไปถึงเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง จึงเป็นการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นั่นเอง โดยวิธีการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นี้ มักจะใช้ในการซื้อขายรถมือสองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายจะทำการเซ็นเอกสารสำหรับการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ รอไว้ก่อน แม้ว่าจะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ตาม เมื่อใดมีผู้สนใจและซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ขายได้เซ็นไว้แล้ว นำไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งได้เลย ผู้ขายไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสียเวลา แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่ หากผู้ซื้อไม่นำเอกสารโอนลอยมอเตอร์ไซค์ ไปดำเนินการโอนรถที่ขนส่งให้เสร็จเรียบร้อย แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี

 

เอกสารสำหรับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

หากคุณเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกใจและได้ตกลงปลงใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้ว จะมีเอกสารการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ดังต่อไปนี้
1.หนังสือสัญญาซื้อขายรถ (เตรียมสัญญาซื้อขาย 2 ฉบับ สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย)
2.สมุดคู่มือทะเบียนรถตัวจริง (เล่มเขียว)
3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นถูกต้องของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์คนล่าสุด
4.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นถูกต้องของผู้ซื้อ (ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง)
5.แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นถูกต้องของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์คนล่าสุด
6.หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นถูกต้องของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์คนล่าสุด กรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ ไม่ได้ไปดำเนินการโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งด้วยตัวเอง โดยให้บุคคลอื่นหรือผู้ซื้อรถสามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปดำเนินการเรื่องโอนรถที่สำนักงานขนส่งเอง

 

โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

ดาวน์โหลด แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมขนส่งทางบก

 


ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก

 

ข้อสังเกต ในส่วนของเอกสารการซื้อขายรถนั้น ควรมี 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ขายรถและผู้ซื้อ เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ และผู้ขายควรเก็บสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อเอาไว้ด้วย เพราะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง หากผู้ซื้อไม่ได้ไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งหลังจากที่ได้มีการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์กันเรียบร้อยแล้ว เช่น ทำผิดกฎจราจร ฝ่าไฟแดง ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด จะมีจดหมายใบสั่งส่งมาที่บ้านของผู้ขายหรือเจ้าของรถเดิม หรือผู้ซื้อนำรถไปทำเรื่องผิดกฎหมาย ก่อคดีความโดยนำรถที่ซื้อไปก่อเหตุ หรือรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถเดิมอาจจะต้องได้รับผิดชอบ โดยที่ตัวผู้ขายไม่ได้เป็นผู้กระทำเนื่องจากได้ขายรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารการซื้อขายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองค่ะ

 

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ประมาณกี่บาท

ในส่วนขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะมีความแตกต่างจากการโอนรถยนต์อยู่ไม่มากนัก ตรงที่ผู้ชื้อต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ ไปยื่นขอตรวจสภาพรถก่อนที่จะเขียนแบบฟอร์ม จากนั้นนำเอกสารการโอนรถที่เตรียมมา ยื่นเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อดำเนินการโอนรถต่อไป

กรณี โอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด จะต้องเตรียมเงินประมาณ 1,000 บาท* เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้
1.ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
2.ค่าธรรมเนียมการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
3.ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
4.ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
5.ค่าอากรซื้อขายต่อราคาประเมินแสนละ 500 บาท

กรณี โอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเดียวกัน จะต้องเตรียมเงินประมาณ 300 บาท* เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้
1.ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
2.ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท *
* ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งได้

 

โอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัด / ข้ามจังหวัดกี่วันถึงจะได้เล่ม

หากผู้ซื้อได้ทำการซื้อรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปดำเนินการโอนได้ที่ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดของคุณ การโอนรถในจังหวัดเดียวจะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด สำหรับการโอนภายในจังหวัด จะใช้เวลาในการตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ยื่นเอกสาร ดำเนินการทางด้านเอกสาร เร็วที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมง และหากช้าสุดคือประมาณ 1 วัน ทั้งนี้คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ครบถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการยื่นเอกสารและดำเนินการได้เร็วขึ้น

ส่วนผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์โดยทะเบียนรถเป็นต่างจังหวัด กรณีนี้โอนรถข้ามจังหวัด จะต้องมีการทำเรื่องขอโอนรถข้ามจังหวัดเสียก่อน นอกจากเอกสารการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณเตรียมไว้ในมือแล้ว จะต้องทำการกรอกใบคำขอสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัดก่อน ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม หลังจากยื่นเอกสารการขอโอนรถข้ามจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้นำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพอีกครั้ง อาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินขอโอนรถข้ามจังหวัดขั้นตอนแรก ประมาณ 3 วัน เมื่อถึงวันนำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพแล้ว นัดวันรอรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนใหม่

 

สรุปแล้วโอนปกติกับโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ต่างกันตรงไหน

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การโอนรถทั่วไป เป็นการที่ผู้ขายกับผู้ขาย หรือ ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเดินทางไปดำเนินการโอนรถด้วยที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งใช้เวลานาน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งต่างจากการโอนลอยที่มีความสะดวกต่อผู้โอนตรงที่ ไม่ต้องไปทำดำเนินการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้รับโอนที่สำนักงานขนส่ง เพียงเซ็นเอกสาร รับรองสำเนาให้ถูกต้อง และมอบอำนาจให้ผู้รับโอน เพื่อดำเนินการแทนได้เลย ซึ่งจะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่การโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ จะมีข้อด้อยตรงที่ หากผู้ซื้อรถไม่ทำการโอนรถหลังจากที่มีการซื้อขายรถแล้ว แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ขายรถคันนั้นไปแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา ในกรณีผู้ซื้อนำรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ไปใช้ทำเรื่องในทางที่ไม่ดี

แต่ในการซื้อขายรถมือสองตามเต็นท์รถ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กันเอง หรือมีการฝากขายรถมอเตอร์ไซค์กัน มักจะใช้วิธีการโอนลอย เพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการเดินทางไปขนส่งนั่นเอง ทั้งนี้ก่อนเซ็นเอกสารอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน และเก็บเอกสารสัญญาซื้อขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

 

โอนรถแล้วกี่วัน ถึงเอาเข้าไฟแนนซ์ได้

ก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคัน คงต้องมีการคิดมาก่อนแล้วว่าจะเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินสด หรือเงินผ่อนดี แต่สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถด้วยเงินสดก่อน แล้วจะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถในภายหลัง เพื่อนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียน แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมีเงินก้อนกลับมาติดกระเป๋า นำมาใช้จ่ายหมุนเวียน แถมยังมีรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นมาอีกคัน แต่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ไฟแนนซ์มักจะดูว่าคุณถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาแล้วกี่วัน หลายแห่งใช้เวลาในการครอบครองเป็นเจ้าของนาน 2- 3 เดือน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนกลับมาใช้หรือสำรองไว้อีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมาที่เฮงลิสซิ่ง

เพียงคุณโอนรถเป็นชื่อคุณแล้ว สามารถเอารถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถที่เฮงลิสซิ่งได้เลย

ไม่ต้องรอครอบครองรถนานเป็นเดือน ก็มีเงินก้อนกลับมาใช้ แถมรถมอเตอร์ไซค์ยังมีใช้งานเหมือนเดิม สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สมัครง่าย รู้ผลไว ให้วงเงินสูง รถปีเก่าปีใหม่ก็กู้ได้ ไม่ต้องโอนเล่มเป็นชื่อไฟแนนซ์ ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อของคัวคุณเองเหมือนเดิม สนใจสอบถาม เช็คยอดจัดสินเชื่อ หรือสมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักข้อความ : ไม่สะดวกโทรหา แชทมาก็ได้

โทรไม่ถนัดไม่เป็นไร ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง