ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถยนต์ ผู้คนใช้เรือเป็นยานพาหนะ โดยมี “แม่ย่านาง” คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือที่คอยช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง และให้โชคลาภแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรืออีกด้วย แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป รถกลายมาเป็นยานพาหนะหลักแทน แล้วเราจะ ไหว้แม่ย่านางรถอย่างไร เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วค่ะ

แม่ย่านางรถคือใคร? ทำไมต้อง ไหว้แม่ย่านางรถ

ก่อนที่เราจะรู้วิธีในการ ไหว้แม่ย่านางรถ นั้น เรามาทำความรู้จักกับ”แม่ย่านาง”กันก่อน ตามความเชื่อสมัยโบราณ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรือ สมัยก่อนเรือเป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทาง ก่อนที่จะออกเรือทุกครั้งจะต้องมีการบูชากราบไหว้แม่ย่านาง เพื่อให้แม่ย่านาง ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะเดินทาง เอาฤกษ์เอาชัย และเพื่อให้เกิดโชคลาภแก่เจ้าของเรือนั่นเอง สำหรับตามตำนานนั้นได้เล่าไว้ว่า สมัยก่อนพระอิศวรและพระแม่อุมา ได้รับคำร้องเรียนจากพวกกุ้งในลุ่มน้ำ ว่าตนนั้นเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆ ไม่สามารถสู้สัตว์อื่นได้

พระแม่อุมาจึงบันดาลให้พวกกุ้งนั้น มีหอกแหลมคมอยู่บนหัวและมีปลายแหลมคมอยู่ที่หาง เพื่อใช้เป็นอาวุธในการระวังตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่กลับกลายเป็นว่า พวกกุ้งวางแผนทำร้ายเรือที่เข้ามาในลุ่มน้ำ โดยใช้หอกแหลมคมที่อยู่บนหัวเจาะเรือประมงให้ล่ม ทำให้เรื่องนี้ไปถึงหูพระแม่อุมาเทวี ท่านจึงได้มอบคำสั่งให้แม่ย่านางนำความสุขกลับคืนสู่ลุ่มน้ำ จากตำนานที่เล่าขานกันนี้ จึงทำให้ชาวประมงพากันกราบไหว้แม่ย่านาง เพื่อช่วยให้การออกเรือปลอดภัย เป็นสิริมงคล หากออกไปจับปลาที่ใดก็ได้ปลากลับมาเสมอ มาจนถึงปัจจุบันแม่ย่านาง เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่เพียงแต่การใช้เรือเพื่อการเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการไหว้แม่ย่านางรถ โดยรถเป็นยานพาหนะที่ใช้กันในปัจจุบันก็มีการไหว้แม่ย่านางรถอีกด้วย โดยจะวิธีการไหว้แม่ย่านางรถอย่างไรนั้น มาอ่านต่อกันในเรื่องของการเตรียมของสำหรับไหว้แม่ย่านางรถอย่างไรกันค่ะ

ไหว้แม่ย่านางรถกี่โมงดี?

การไหว้แม่ย่านางรถ มักนิยมไหว้กันในช่วงเช้ามากที่สุด จะเริ่มต้นประมาณ 07.09 น. ถึง 10.09 น. เพราะเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความมงคลนั่นเอง โดยเวลาที่เหมาะสมในการไหว้แม่ย่านางรถในแต่ละเดือนมีดังนี้
เดือน เวลาไหว้แม่ย่านางรถ ไหว้แม่ย่านางรถเวลาไหนดี

เดือนเวลามงคล
มกราคม07.19 น.
กุมภาพันธ์07.09 น.
มีนาคม08.13 น.
เมษายน09.09 น.
พฤษภาคม08.45 น.
มิถุนายน07.36 น.
กรกฎาคม09.23 น.
สิงหาคม07.49 น.
กันยายน09.24 น.
ตุลาคม08.39 น.
พฤศจิกายน07.57 น.
ธันวาคม08.09 น.

ในส่วนของการเตรียมของไหว้แม่ย่านางรถนั้น ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยของไหว้แม่ย่านางรถที่ต้องมีหลัก ๆ ก็มีดังต่อไปนี้

ไหว้แม่ย่านางรถต้องเตรียมอะไรบ้าง? ใช้ธูปกี่ดอก?

1.ผลไม้มงคล 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นอีก 4 อย่าง หรือใช้ผลไม้แบบเดียวกับในการทำพิธีมงคลอื่น ๆ อาจเป็นผลไม้ตามฤดูกาลหรือตามท้องถิ่นก็ได้
2.ข้าวสาร 1 ถ้วย
3.น้ำ 1 แก้ว
4.หมาก,พูล,ยาเส้นสีฟัน 3 คำ
5.ขนมมงคล เช่น ขนมถ้วยฟู สาลี่ ขนมเทียน
6.ยาสูบ 3 มวน
7.ธูป 9 ดอก

เมื่อมีการตระเตรียมของสำหรับไหว้แม่ย่านางรถเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจัดโต๊ะสำหรับวางของไหว้แม่ย่านางรถ เพื่อทำพิธีไหว้แม่ย่านางรถ โดยการตั้งโต๊ะควรอยู่ใกล้กับรถที่จะนำมาทำพิธี จากนั้นทำการสตาร์ทรถ แล้วกดแตรรถ 3 ครั้ง จุดธูป 9 ดอกแล้วกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านางรถและเมื่อธูปหมดดอกให้กล่าวคำลาแม่ย่านางรถ จึงเป็นอันเสร็จพิธี โดยมีบทสวดดังนี้

คำถวายของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้ว จึงกล่าวต่อว่า “ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายเทอญ สาธุ” จากนั้นก็อธิษฐานในสิ่งที่ตนเองอยากได้รับ จากนั้นรอจนธูปหมด จึงกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่านางรถดังนี้

คำลาของไหว้แม่ย่านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา
ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย
นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

เมื่อกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่างรถแล้ว สามารถนำไปกิน แบ่งญาติพี่น้องในครอบรัวเพื่อความเป็นสิริมงคล การไหว้แม่ย่านางรถนี้นิยมไหว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทย นอกเหนือจากนี้ยังสามารถหาเวลาในการไหว้แม่ย่านางรถเองได้ โดยไหว้แม่ย่านางรถปีละ 2 ครั้ง สำหรับคนที่ใช้รถในการประกอบอาชีพ แต่สำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันทั่วไป สามารถไหว้แม่ย่านางรถได้ปีละครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ

ผลไม้มงคลและความหมายดีที่ซ่อนอยู่ในการไหว้แม่ย่านางรถ

ผลไม้เรื่องที่ส่งเสริม
ส้มส่งเสริมเรื่องความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง
กล้วยช่วยให้ราบรื่น ผ่านอุปสรรคต่างไปได้ด้วยดี มั่งคั่ง ร่ำรวย
ทับทิม สามัคคี ครอบครัวอบอุ่น
แอปเปิลแดงสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัย
สาลี่เงินทองไหลมาเทมา โชคลาภ
องุ่นแดงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
แก้วมังกรอุดมสมบูรณ์ เงินไม่ขาดมือ
ลิ้นจี่เสริมมงคลในชีวิตและโชคลาภ
สัปปะรดมีความรอบรู้ รอบคอบ

สิ่งของไม่มงคลที่ไม่ควรมีติดรถ

การไหว้แม่ย่านางรถ เป็นความเชื่อหนึ่งที่ยึดถือกันมานาน ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับรถ แคล้วคลาดปลอดภัย เพิ่มโชคลาภ ยิ่งสำหรับคนที่ใช้รถในการประกอบอาชีพแล้ว ควรไหว้แม่ย่านางรถเพื่อให้อาชีพที่ตนทำมีความเจริญรุ่งเรือง ในเมื่อเราต้องสิ่งมงคล ก็ควรสังเกตสิ่งของบางอย่างภายในรถ ที่อาจจะดึงดูดพลังด้านลบให้กับรถและตัวคุณเองด้วย ลองมาสำรวจภายในรถของคุณดูว่ามีสิ่งของเหล่านี้หรือไม่

กระจกร้าว บางคนอาจจะเคยสังเกตเห็นกระจกหน้ารถมีรอยร้าว อาจเกิดจากเศษหินที่ดีดกระเด็นมาจากรถคันข้างหน้า อาจจะเป็นรอยไม่มากนักแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี เพราะแสดงถึงการทะเลาเบาะแว้งกันหรือมีปากเสียงกันในรถ หากมีโอกาสแนะนำให้เปลี่ยนใหม่

นาฬิกาตาย เปรียบเสมือนความตาย หมดอายุขัย อาจจะทำให้ดึงดูดเรื่องไม่ดี อุบัติเหตุทางรถอย่างรุนแรง ทางที่ดีควรนำนาฬิกาที่ตายแล้ว ไปใส่ถ่านให้เรียบร้อย เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน หากชำรุดควรนำไปซ่อมให้เรียบร้อย เหมือนกับชีวิตที่พร้อมเดินต่อไปได้ทุกวัน

พวงมาลัยแห้ง หลายคนบูชาแม่ย่านางรถด้วยพวงมาลัยอันสวยงาม แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเหี่ยวควรรีบเปลี่ยนทันที เพราะหากทิ้งไว้จนแห้งเหี่ยว นอกจากจะกลายเป็นสิ่งสกปรกในรถแล้ว ยังส่งผลให้การเดินทางมีความติดขัดหรือมีอุปสรรคในการเดินทาง

สิ่งของของคนตาย การเก็บของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วไว้ดูต่างหน้า หลายคนคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่สิ่งของเหล่านั้นหากนำไปไว้ในรถ ซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศร้อน คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท จะส่งผลให้คนขับรถ ขับรถด้วยความอึดอัด ไม่ค่อยสบายนัก แนะนำให้นำของเหล่านี้ไว้ที่บ้านที่มีอากาศถ่ายเท

เศษเหรียญ เชื่อว่าบางคนอาจจะมีการทำเศษเหรียญตกไว้ที่ข้างเบาะบ้างโดยไม่รู้ตัว หรือมักซุกเหรียญไว้ตามซอกประตู หลังจากที่ออกไปจับจ่ายซื้อของมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณจะเก็บเงินไม่อยู่ และมีผลกระทบต่อการเริ่มต้นธุรกิจได้

เศษอาหาร-ขนม  ใครที่ชอบกินอาหารหรือขนมในรถ หลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยและนำไปทิ้ง เพราะหากทิ้งไว้ในรถ นอกจากจะมีมดหรือแมลงเข้าไปแล้ว ยังสกปรก และไม่เป็นมงคลสำหรับรถของเรามากนัก

 

ความเชื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่นับถือมีความสบายใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่ง หากเป็นความเชื่อที่ดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตมีความสิริมงคล เช่นเดียวกับการไหว้แม่ย่านางรถ แต่สิ่งที่สำคัญในการขับรถบนท้องถนน นั่นก็คือ การมีสติและสัมปชัญญะในการขับรถ ขับรถด้วยความไม่ประมาท ทำตามกฎจราจร และเมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และเพื่อนร่วมทาง หากคุณอยากเพิ่มความมั่นใจและความอุ่นใจในการเดินทาง ควรจะทำประกันภัยรถยนต์ติดไว้ด้วย แนะนำเลือกประกันภัยรถยนต์จากเฮงลิสซิ่ง ซื้อง่าย แถมยังผ่อน 0% ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ เลือกแผนความคุ้มครองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ สนใจสอบถามหรือสมัครประกันภัยรถยนต์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

*เป็นเพียงความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง