“แม้จะแตกต่างทางหน้าที่ แต่ทุกหน้าที่ล้วนมีความสำคัญ”  ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันแรงงานแห่งชาติ” ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) แล้วทำไมทั่วโลกจึงต้องมีวันแรงงานนี้เกิดขึ้นมา มีความเป็นมาและมีความสำคัญอย่างไร ไปหาคำตอบกัน

 

ประวัติความเป็นมา ของ “วันแรงงานสากล”

เริ่มต้นจากในสมัยก่อนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปได้มีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังคงมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศ ได้ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของ วันเมย์เดย์ (May Day) จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 ได้มีการเรียกร้องในหลายประเทศทางตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้หลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 และได้สืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน

 

ประวัติความเป็นมา “วันแรงงานแห่งชาติ” ในประเทศไทย

ในประเทศไทยเมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงานก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม จนเป็นที่มาของ “วันกรรมกรแห่งชาติ”

ปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็มีอายุเพียงแค่ 18 เดือนก็ถูกยกเลิกไป โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 มาแทนที่ มีการให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงาน โดยกำหนดให้วันกรรมกรแห่งชาติเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อเตือนนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม แต่ไม่ให้มีการเฉลิมฉลองเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงได้เปิดให้มีการฉลองตามความสมควร จึงมอบให้กรมแรงงานที่ขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดงานฉลอง วันแรงงานแห่งชาติ ที่สวนลุมพินี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร และแสดงนิทรรศการให้ความรู้แบบเรียบง่าย

 

ปัจจุบัน “วันแรงงานแห่งชาติ” มีกิจกรรมอะไร และจัดขึ้นที่ไหนบ้าง?

ในปัจจุบันการจัดงานเฉลิมฉลองก็หมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ มุ่งจัดกิจกรรมเน้นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมการกุศล เช่น การทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตร เดิน-วิ่งการกุศล การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงกิจกรรมที่มีความสนุกสนานอย่างงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล การประกวด หรือตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมักจะจัดขึ้นในหน่วยงานราชการที่สังกัดของกระทรวงแรงงานแต่ละจังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งก็เปิดให้เข้าชมฟรีในวันนี้ด้วย รวมถึงห้างสรรพสินค้า บริษัทเอกชน ที่มักจัดกิจกรรมและมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ลด แลก แจก แถม เพื่อเฉลิมฉลองในวันแรงงาน

โดยปี พ.ศ.2562 นี้ ทางคณะกรรมการจัดงานจาก ๑๕ สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภายใต้แนวคิด “แรงงานก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน”

ขอบคุณที่มาจาก : เพจกระทรวงแรงงาน

 

วันแรงงานแห่งชาติ หน่วยงานไหน หยุดบ้าง ?

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ หน่วยงานที่หยุดทำการจะเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานบริษัทเอกชนเท่านั้น รวมถึงสถาบันทางการเงิน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า อาจเปิดทำการในบางแห่งได้  ส่วนในหน่วยงานราชการจะไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น ยังคงเปิดทำงานและให้บริการปกติในวันแรงงานแห่งชาติ

 

ทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของ วันแรงงานแห่งชาติ ที่ถือเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไป เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่และความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทุกคน ดังนั้น ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวและเฉลิมฉลองกันในวันนี้นั่นเอง