ประกาศประกวดราคา ประกวดราคากรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน จำนวนอาคารสินทรัพย์ 766 รายการ

กำหนดยื่นซองประกวดราคา กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดซอง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภูริวัฒน์ จันฤาไชย 02-1539582 ต่อ 8612
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]


เอกสารดาวน์โหลด :
1.TOR ประกวดราคากรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน 766 รายการ ปี 2566