บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Slide รายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (สำหรับคู่ค้า)

ประกาศผลการประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว

ประกาศผลการประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-06-06T10:05:06+07:00มิถุนายน 6th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนการประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว

ประกาศเลื่อนการประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว จากเดิม ประกาศผล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผล วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-06-06T10:01:55+07:00มิถุนายน 6th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลการประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว

ประกาศผลการประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-06-06T09:50:23+07:00มิถุนายน 6th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนการประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว

ประกาศเลื่อนการประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว จากเดิม ประกาศผล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผล วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-06-06T09:46:20+07:00มิถุนายน 6th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 400kVA และ 150kVA

ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 400kVA และ 150kVA กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 เปิดซอง วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ประกาศผล วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรรถวุฒิ ระดาบุตร 1361 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: PurchaseGro[email protected] เอกสารดาวน์โหลด : 1.ใบสมัครประกวดราคา [...]

2023-05-23T09:50:52+07:00พฤษภาคม 22nd, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา ผู้ให้บริการ E-Tax Invoice and Receip

ประกาศประกวดราคา ผู้ให้บริการ E-Tax Invoice and Receip กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 เปิดซอง วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ประกาศผล วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรรถวุฒิ ระดาบุตร 1361 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected] เอกสารดาวน์โหลด : [...]

2023-05-23T09:42:52+07:00พฤษภาคม 22nd, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลการประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายนอก

ประกาศผลการประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายนอก ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรรถวุฒิ ระดาบุตร 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-05-18T10:14:21+07:00พฤษภาคม 18th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว

ประกาศประกวดราคา เสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 950 ตัว กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566 เปิดซอง วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected] เอกสารดาวน์โหลด : [...]

2023-05-17T13:34:29+07:00พฤษภาคม 17th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว

ประกวดราคาผลิตเสื้อโปโล 1,500 ตัว กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566 เปิดซอง วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  Anuwat[email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected] เอกสารดาวน์โหลด : 1.ใบสมัครประกวดราคา 2.TOR [...]

2023-05-17T13:38:31+07:00พฤษภาคม 16th, 2023|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลการประกวดราคา จัดจ้างผู้รับจ้างงานโฆษณาร้านอาหาร 15 จังหวัด จำนวน 984 ร้านอาหาร

ประกาศผลการประกวดราคา จัดจ้างผู้รับจ้างงานโฆษณาร้านอาหาร 15 จังหวัด จำนวน 984 ร้านอาหาร ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรรถวุฒิ ระดาบตร 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

2023-05-15T14:44:21+07:00พฤษภาคม 8th, 2023|ข่าวประกวดราคา|
Go to Top