บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด

ข่าวประกวดราคา

Home/ข่าวประกวดราคา

ประกาศเรื่องงดรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี งดรับของขวัญหรือผลโประโยชน์อื่นใด เพียงแต่เป็นคำอวยพร แทนของขวัญ ที่มีมูลค่าทางใจก็เพียงพอแล้ว ขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมา

2020-01-10T14:11:52+07:00มกราคม 10th, 2020|ข่าวประกวดราคา|0 Comments

ประกาศประกวดราคารีโนเวทสำนักงาน

เอกสารเลขที่ PU61/004 ประกาศประกวดราคารีโนเวทสำนักงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์           บริษัท เฮงลิสซิ่งจำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับการขยายตัวของธรุกิจ โดยมีกำหนดการดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 2. กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 3. ประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อผ่านอีเมล์ [email protected], [email protected] ระหว่างวันที่ 12 [...]

2018-07-13T20:37:56+07:00กรกฎาคม 13th, 2018|ข่าวประกวดราคา|0 Comments