บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Slide รายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (สำหรับคู่ค้า)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตเครื่องแบบพนักงาน เสื้อโปโล บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตเครื่องแบบพนักงาน เสื้อโปโล บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 17-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ ยื่นส่งใบเสนอราคา วันที่ 17-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรศักดิ์ กำมะหยี่ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์ [email protected] CC:[email protected],[email protected],[email protected]th เอกสารดาวน์โหลด : 1.ใบสมัครงานประกวดราคาเสื้อ 2.TOR [...]

2022-05-17T15:02:43+07:00พฤษภาคม 17th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล   สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสงบ รูปโปร่ง ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8616 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์ [email protected] CC: [email protected] [email protected] [email protected]

2022-05-06T18:11:34+07:00พฤษภาคม 6th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จากเดิม กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  15 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ขยายเวลาเป็น กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  20 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสงบ รูปโปร่ง ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8616 [...]

2022-04-21T06:57:49+07:00เมษายน 20th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา การจัดจ้างผู้ผลิตและจัดส่งพัดกลมพลาสติก

ประกาศประกวดราคา การจัดจ้างผู้ผลิตและจัดส่งพัดกลมพลาสติก กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ ยื่นส่งใบเสนอราคา วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรศักดิ์ กำมะหยี่ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์ [email protected] CC:[email protected],[email protected],[email protected] เอกสารดาวน์โหลด : 1.ใบสมัครงานประกวดราคาพัดกลมพลาสติก 2.TOR พัดพลาสติก [...]

2022-03-09T14:28:29+07:00มีนาคม 9th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนประกวดราคา งานจัดจ้างปรับปรุงโกดัง บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศเลื่อนประกวดราคา งานจัดจ้างปรับปรุงโกดัง บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จากเดิม 1. กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ 2. เปิดซอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 3. ประกาศผลใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ขยายเวลาเป็น 1. กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ 2. เปิดซอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 3. ประกาศผลใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัท สอบถามรายละเอียดได้ที่ [...]

2022-02-17T18:33:26+07:00กุมภาพันธ์ 17th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จากเดิม กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  7 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ขยายเวลาเป็น กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  15 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสงบ รูปโปร่ง ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8616 [...]

2022-02-15T18:10:15+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จากเดิม กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ขยายเวลาเป็น กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  7 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกาศผลใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสงบ รูปโปร่ง ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ [...]

2022-02-07T14:49:57+07:00กุมภาพันธ์ 7th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ไอทีและน้ำหมึก บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประกาศประกวดราคา อุปกรณ์ไอทีและน้ำหมึก บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฉันหทัย คิดอ่าน ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8605 คุณภูริวัฒน์ จันฤาไชย 02-1539582 ต่อ 8612 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ [...]

2022-01-31T17:35:43+07:00มกราคม 31st, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา วัสดุสิ้นเปลือง(ของใช้แม่บ้าน) บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประกาศประกวดราคา วัสดุสิ้นเปลือง(ของใช้แม่บ้าน) บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฉันหทัย คิดอ่าน ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8605 คุณภูริวัฒน์ จันฤาไชย 02-1539582 ต่อ 8612 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ [...]

2022-01-31T17:23:26+07:00มกราคม 31st, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา ตรายาง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประกาศประกวดราคา ตรายาง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฉันหทัย คิดอ่าน ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8605 คุณภูริวัฒน์ จันฤาไชย 02-1539582 ต่อ 8612 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ [...]

2022-01-31T17:13:08+07:00มกราคม 31st, 2022|ข่าวประกวดราคา|
Go to Top