บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Slide รายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (สำหรับคู่ค้า)

ประกาศผลประกวดราคา ผลิตป้าย PP Board

ประกาศผลประกวดราคา ผลิตป้าย PP Board   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน  ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8605 และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected] , [email protected]

2021-08-09T15:51:07+07:00สิงหาคม 9th, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลงานจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อนเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประกาศผลงานจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อนเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการตลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน  ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8605 และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected] , [email protected]

2021-08-06T10:58:27+07:00สิงหาคม 6th, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา ผลิตป้าย PP Board

ประกาศประกวดราคา ผลิตป้าย PP Board กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน  ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8605 และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected] , [email protected] เอกสารดาวน์โหลด 1.ใบสมัคร 2.แบบการผลิต 3.ที่อยู่ในการจัดส่ง

2021-08-04T14:07:35+07:00สิงหาคม 4th, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคาจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน

ประกวดราคาจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณฉันท์หทัย คิดอ่าน  ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8605 และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected] , [email protected] เอกสารดาวน์โหลด 1.ใบสมัครงานประกวดราคาผ้ากันเปื้อน

2021-08-02T15:50:58+07:00สิงหาคม 2nd, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลประกวดราคาจัดจ้างโครงการ Bank Loan Project

ประกาศผลประกวดราคาจัดจ้างโครงการ Bank Loan Project สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]

2021-07-19T16:33:20+07:00กรกฎาคม 19th, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการ Bank Loan Project

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการ Bank Loan Project กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]   เอกสารดาวน์โหลด : 1. ใบสมัครงานประกวดราคาBankloanproject 2. TORBankloan  

2021-07-14T14:27:23+07:00กรกฎาคม 14th, 2021|ข่าวประกวดราคา|

เลื่อนวันประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขอเลื่อนประกาศ จากวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]

2021-07-05T09:39:34+07:00กรกฎาคม 2nd, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานใหญ่ ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ประกาศผล วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected] เอกสารดาวน์โหลด :  1.ใบสมัคร 2.รายละเอียดของงาน

2021-06-23T17:09:33+07:00มิถุนายน 23rd, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลประกวดราคา การจัดจ้าง Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์

ประกาศผลประกวดราคา การจัดจ้าง Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected]

2021-06-23T13:36:56+07:00มิถุนายน 23rd, 2021|ข่าวประกวดราคา|

ประกวดราคา การจัดจ้าง Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา การจัดจ้าง Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นซองใบสมัครและนำเสนอประวัติบริษัทรวมทั้งผลงาน วันที่ 18-22 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานใหญ่ ยื่นส่งซองใบเสนอราคา วันที่ 18-22 มิถุนายน 2564 ประกาศผล วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุฑามาศ บนแท่นทิพย์ ฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่ โทร.1361 ต่อ 8604 และทางอีเมล [email protected] CC:  [email protected] , [email protected] เอกสารดาวน์โหลด : 1.ใบสมัคร 2.รายละเอียดของงาน

2021-06-17T12:06:02+07:00มิถุนายน 17th, 2021|ข่าวประกวดราคา|
Go to Top