บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Slide รายละเอียด คลิกที่นี่ ประกาศ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (สำหรับคู่ค้า)

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ Tableau Software (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ Tableau Software (ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองประกวดราคา กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 3 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2555 เปิดซอง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผล วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC:[email protected],[email protected] [...]

2022-10-05T10:42:49+07:00ตุลาคม 3rd, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ IT ภายในสาขา จำนวน 192 ชุด พร้อมจัดส่ง

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ IT ภายในสาขา จำนวน 192 ชุด พร้อมจัดส่ง กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 27 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [...]

2022-09-27T15:01:24+07:00กันยายน 27th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาขาใหม่ พร้อมจัดส่ง 192 สาขา

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาขาใหม่ พร้อมจัดส่ง 192 สาขา กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 27 กันยายน - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ส่งตัวอย่างชิ้นงาน วันที่ 27 กันยายน - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 [...]

2022-09-27T14:55:22+07:00กันยายน 27th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานลอยตัวภายในสาขาจำนวน 7 รายการ พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้งจำนวน 192 สาขา

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานลอยตัวภายในสาขาจำนวน 7 รายการ พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้งจำนวน 192 สาขา กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 23 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ เปิดซอง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประกาศผลใน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 02-1539582 ต่อ 8604 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] [...]

2022-09-23T17:18:44+07:00กันยายน 23rd, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น

ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]      

2022-09-14T11:52:03+07:00กันยายน 13th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศผลการประกวดราคา จัดหาผู้ผลิตกระเป๋าสปันบอนด์สกรีนแบรนด์เฮงลิสซิ่ง จำนวน 33,000 ชิ้น

ประกาศผลการประกวดราคา จัดหาผู้ผลิตกระเป๋าสปันบอนด์สกรีนแบรนด์เฮงลิสซิ่ง จำนวน 33,000 ชิ้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]

2022-09-14T10:16:10+07:00กันยายน 13th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น

ประกาศเลื่อนประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น จากเดิม ประกาศผลใน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผลใน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]    

2022-09-14T11:49:15+07:00กันยายน 7th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนประกาศประกวดราคา การจัดจ้างผู้ผลิตและจัดส่งพีพีบอร์ด เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการทำการตลาดของสาขา จำนวน 39,570 ชุด พร้อมจัดส่ง 38 เขต

ประกาศเลื่อนประกาศประกวดราคา การจัดจ้างผู้ผลิตและจัดส่งพีพีบอร์ด เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการทำการตลาดของสาขา จำนวน 39,570 ชุด พร้อมจัดส่ง 38 เขต จากเดิม ประกาศผลใน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผลใน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]

2022-09-06T14:55:27+07:00กันยายน 5th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนประกาศผลประกวดราคา จัดหาผู้ผลิตกระเป๋าสปันบอนด์สกรีนแบรนด์เฮงลิสซิ่ง จำนวน 33,000 ชิ้น

ประกาศเลื่อนประกาศผลประกวดราคา จัดหาผู้ผลิตกระเป๋าสปันบอนด์สกรีนแบรนด์เฮงลิสซิ่ง จำนวน 33,000 ชิ้น จากเดิม ประกาศผลใน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผลใน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]  

2022-09-14T10:12:14+07:00กันยายน 5th, 2022|ข่าวประกวดราคา|

ประกาศเลื่อนประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น

ประกาศเลื่อนประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตพัดพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 82,700 ชิ้น จากเดิม ประกาศผลใน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น ประกาศผลใน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]

2022-09-06T14:45:50+07:00กันยายน 5th, 2022|ข่าวประกวดราคา|
Go to Top