เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ผู้นำการให้บริการการเงินด้านสินเชื่อ ร่วมสนับสนุนงานวิ่ง Chiang Mai LGBTQ Run ครั้งที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ ภายใต้แนวความคิด “เพราะเราเท่าเทียมกัน” ซึ่งได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Fun Run 5 กิโลเมตร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้ เฮงลิสซิ่งได้รับเกียรติเป็นตัวแทนผู้สนับสนุน มอบรางวัลแก่นักวิ่งจากกิจกรรมจับรางวัล ออกบูธจัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกและบริการน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และส่งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วมวิ่งในระยะ Fun Run เพื่อเป็นการเริ่มต้นเสริมสร้างให้พนักงานสร้างสุขภาพที่ดี