ประกาศประกวดราคา เปลี่ยนสื่อ Instore media ภายในสาขาเดิม จำนวน 638 สาขา
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 12  – 22 กันยายน 2566
เปิดซอง วันที่ 27 กันยายน 2566
ประกาศผล วันที่ 29 กันยายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์ 1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected], [email protected]
, [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัคร
2.TOR Instore Media