เลื่อนประกาศประกวดราคา ผลิตเสื้อโปโล 3,550 ตัว
กำหนดการเดิม
ประกาศผล วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กำหนดการใหม่
ประกาศผล วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอนุวัฒน์ วงค์คำ 1361 ต่อ 8604
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  Anuwat[email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]