ประกาศผลประกวดราคา โครงการจัดซื้อโควต้า SMS สำหรับโครงการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตาม Responsible Lending

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์  1361 ต่อ 8605
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

ประกาศผลประกวดราคา โครงการ SMS