วันที่ 11 กันยายน 2565 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้  โดยสนับสนุนกิจกรรม “เดิน – วิ่ง มหากุศล มหิดล65 Super Mini Marathon & Family Run” จัดขึ้นโดย 7 คณะ และ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้ร่วมออกบูธบริการน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และแจกของที่ระลึกองค์กรให้แก่นักวิ่ง ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน แม้ว่าสายฝนจะโปรยลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ