Home 2018-06-08T16:45:46+00:00

ผลิตภัณฑ์และบริการ

รถมอเตอร์ไซค์

รถยนต์

รถตุ๊กๆ

รถตู้

รถทัวร์

รถบรรทุก

รถไถ-รถตัก

รถเพื่อการเกษตร

เรื่องที่น่าสนใจ

เฮง ลิสซิ่ง เข้าพบ คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

By | June 20th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารทั่วไป|

“ ธำรงรักษามรดกความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ ไว้แก่คนรุ่นต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวหน้า ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี [...]

เฮง ลิสซิ่ง เข้าพบ คุณชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

By | June 13th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|

“...การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจสัมพันธ์กัน และงานกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็ถือได้ว่าส่วนรวมจะอยู่เย็นเป็นสุข...” พระราชดำรัสของ [...]

เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนงานประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

By | June 7th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เฮง ลิสซิ่ง ร่วมสนับสนุนงานประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 60 แพ็ค ให้แก่ กองอำนวยการจัดงานและปรัมพิธี [...]

เงินด่วน ดอกถูก ไม่โอนก็กู้ได้

สมัครสินเชื่อออนไลน์