เนื่องจากความรู้ด้านการเงินนั้นเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้พื้นฐานหลาย ๆ แขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา การบัญชี สถิติ รวมไปถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ ทำให้คนส่วนใหญ่มองว่าการเงินเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราแยกย่อยหัวข้อทักษะทางการเงินเป็นแต่ละประเภทจะทำให้เราสามารถศึกษา และเพิ่มทักษะทางการเงินได้ง่ายมากขึ้น มาทำความรู้จักกับทักษะการเงินพื้นฐานที่เราควรจะมี และวิธีพัฒนาทักษะเหล่านี้กันเลยเสริมความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวกันค่ะ

บันทึกรายรับรายจ่าย

การจดบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่หลายคนทำได้ยาก แต่ในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจดบันทึกรายรับรายจ่าย รวมไปถึงการบันทึกสินทรัพย์ของเรา หากเราฝึกทำรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบสินทรัพย์ และลงบันทึกให้เรียบร้อย จะทำให้เราได้รู้สุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของตัวเรา ทั้งนี้การทำรายรับรายจ่ายจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย หากในอนาคตเรามีกิจการเป็นของตัวเอง ก็จะทำให้เราสามารถบริหารเงิน บริหารสภาพคล่องได้

Mindset ด้านการเงิน

อะไรคือ Mindset ด้านการเงิน? แชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุน เป็นข่าวแทบทุกวันมาเป็น 10 ปีแต่ทำไมทุกวันนี้ก็ยังมีคนถูกหลอก ก็ยังมีคนหลงเชื่อในบางครั้งผู้เสียหายบางคนเป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษาแต่กลับลงทุนในแชร์ลูกโซ่ต่าง ๆ แน่นอนส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเป็นหลัก และยังประกาศว่ารับประกันเงินต้นอีกด้วย ซึ่งเมื่อเราเทียบกับเงินฝากธนาคาร หรือการลงทุนในหุ้นผลตอบแทนของแชร์ลูกโซ่สูงกว่าเยอะมาก บางทีลงทุนไม่ถึงเดือนได้ผลตอบแทนเป็นเท่าตัว ทำไมเขามาบอกคนอื่น? ทำไมเขาไม่ไปกู้มาลงทุนเอง?

ปรับ mindset การลงทุน

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง บางคนถูกหลอกเพียงเพราะหลงเชื่อว่าการลงทุนบางประเภทจะช่วยให้คุณสามารถกอบโกยกำไรได้มากกว่าที่ลงทุนไว้ เช่น การแชร์ลูกโซ่ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น สุดท้ายคือการหลอกให้ลงทุน ทั้งนี้การลงทุน เราควรจะศึกษาการลงทุน ความเสี่ยง  ผลตอบแทน ที่ควรจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท รวมไปถึงข้อผิดพลาด และมุมมองต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่หวังแต่ผลตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเราจะได้มีรายได้และความมั่นคงในระยะยาว

การบริหารความเสี่ยง

ไม่ว่าการลงทุนประเภทใดก็แล้วแต่ ย่อมต้องมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน โอกาสขาดทุน หรือเสียเงินลงทุนทั้งหมดไป หรือแม้แต่ชีวิตเราเองก็มีความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ เช่นกันไม่ว่าจะเป็น ตกงาน เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีเงินไม่พอเกษียณ เราเคยคิดถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไหม เราวางแผน และลงมือทำเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านี้หรือยัง แม้ว่าเราจะไม่มีทางป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดได้ แต่เราสามารถลดผลกระทบต่อความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น

บริหารความเสี่ยง

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ทั้งเรื่องความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน  โอกาสขาดทุน  หรือเสียเงินลงทุนทั้งหมดไป  แม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น ถูกให้ออกจากงาน ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราควรวางแผนทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เช่น เช็กความเสี่ยงของการลงทุนที่ตัวเองรับได้ การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือวางแผนเกษียณในอนาคต เป็นต้น

หมั่นหาความรู้ด้านการลงทุน

การหาความรู้ด้านการลงทุนแต่ละประเภท เป็นเรื่องง่ายในยุคสมัยนี้และยังสามารถค้นหาข่าวสารการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพราะการลงทุนจะสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ หากคุณจะเริ่มต้นเป็นนักลงทุน ต้องหมั่นอัปเดตข่าวสารการลงทุนใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ทันเทคโนโลยี

ทำไมเทคโนโลยีจึงมีประโยชน์ต่อการเสริมความมั่นคงหรือการลงทุนในระยะยาว เพราะปัจจุบันนักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้ภายในไม่กี่วัน สามารถเลือกซื้อ-ขายหุ้นได้เองบนสมาร์ทโฟน หรือสามารถศึกษาหุ้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ให้ตัวเองได้เช่นกัน

หวังว่าทักษะอัพสกิลเสริมความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวนี้ จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้ ให้ชีวิตวัยเกษียณของคุณได้อย่างมีความสุข สุขทั้งกายทั้งใจ ทั้งนี้แนะนำให้ศึกษาความรู้ทางการเงิน เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการเสริมความมั่งคงการเงินในอนาคตได้ค่ะ

สมัครสินเชื่อ