บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อน แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นำโดย นายสมภพ ปุณฑริกาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด เข้ามอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ให้แก่ โครงการ “ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับถุงยังชีพ “เฮงเคียงข้าง สู้ภัยโควิด” จำนวน 250 ชุด ภายในถุงประกอบด้วย เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารกึ่งสำเร็จรูป นมกล่องUHT และ น้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ที่บริษัท ฯ ได้บริจาคในครั้งนี้ เครื่องอุปโภคและบริโภคส่วนหนึ่งได้รับการสมทบจากพนักงานเฮงลิสซิ่ง และดำเนินการบรรจุถุงยังชีพ โดยกลุ่มเฮงอาสา โดยมอบผ่านโครงการ “ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ซึ่งศูนย์รับบริจาคที่จัดตั้งขึ้นโดย เทศบาลนครเชียงใหม่ และอีกหลายภาคส่วน เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งความประสงค์จากประชาชนหรือองค์กร ที่ต้องการมอบอาหาร สิ่งของ และเป็นจุดบริหารจัดการกระจายไปยังประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ที่มีระบบสามารถตรวจสอบสถานะของบริจาคได้ว่าได้กระจายไปยังที่ใด และที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก อันจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ให้การสนับสนุนบุคลากรด่านหน้า และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านองค์กรของรัฐบาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้เตรียมพร้อมขยายความช่วยเหลือสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชน และเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

#เฮงลิสซิ่ง #เฮงลิสซิ่งมอบถุงยังชีพ #มอบถุงยังชีพโควิด19 #ฮอมกั๋นปั๋นหื้อ #โควิดเชียงใหม่