บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา มอบสติปัญญาอันยั่งยืนเพื่ออนาคตของชาติ มอบหนังสือดี รูปเล่มสวยงาม ข้อมูลทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมตู้หนังสือ ภายใต้โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” โดยมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา รวมมูลค่า 32,000 บาท  ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

พร้อมกันนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “เฮง ปัง Books” เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่และหนังสือเก่าที่ไม่ใช้แล้วแต่คงสภาพดี จากพนักงานในบริษัท ฯ ได้ร่วมบริจาค โดยได้รับหนังสือรวม จำนวน 223 เล่ม และอุปกรณ์การเรียน ของเล่นสำหรับเด็ก นำไปสมทบกับหนังสือในโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” มอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง และ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสากล อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมดี ๆ มอบความสุขสร้างรอยยิ้มแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ถ่ายทอดความรู้การเงินให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวินัยการออมเงินในวัยเรียน แบ่งปันเคล็ดลับการออมเงินให้บรรลุตามเป้าหมาย และแจกของรางวัลมากมาย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565