บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มอบน้ำดื่มให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ ตลอดจนทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกท่าน โดยมีทางโรงพยาบาลพญาเม็งราย เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคโควิด-19 นอกสถานที่ในครั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ณ วัดสบเปา และ หอประชุมบ้านแม่เปาใต้ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

#เฮงลิสซิ่ง #โควิด19 #จุดฉีดวัคซีนเชียงราย #เชียงราย #ช่วยเหลือสังคม