บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาว ผ่าน Help Keeper คนจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

อีกหนึ่งกิจกรรม ที่บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้จัดโครงการ “เฮงอาสาส่งไออุ่น เสริมความรู้การเงิน” เชิญชวนพนักงาน และ ลูกค้า ร่วมกันบริจาคผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว รวมถึงของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้รับของบริจาคอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ บริษัท ฯ จึงได้ส่งมอบของบริจาคดังกล่าว ผ่านตัวแทนจาก Help Keeper คนจิตอาสา หรือชมรมจิตอาสา เพื่อนำไปกระจายส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

ทางโครงการ Help Keeper ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกเดือน และยังเปิดรับบริจาคสิ่งของที่ยังขาดแคลน อาทิ  ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ชุดอุปกรณ์การเรียน รองเท้านักเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถติดต่อบริจาคได้ที่โครงการ Help Keeper คนจิตอาสา เลขที่ 85 หมู่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทร. 090-2613805