เนื่องด้วย สถานการณ์หมอกควันเริ่มปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเหตุมาจากการเผาไหม้ของไฟป่า ทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าทั้งหมด 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ติดป่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า 

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้มอบน้ำดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเฉพาะกิจ และอาสาสมัครที่เข้าร่วมทำแนวกันไฟ จำนวนกว่า 500 คน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลามในอนาคต ซึ่งการร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ โดยมี นายธีรนนท์ กันทะวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ