เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม “พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565” (ครบรอบ 726 ปี) ซึ่งจัดพิธีขึ้นทั้งหมด 10 หน่วยพิธี รอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี บริเวณจุดศูนย์กลาง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธแจกน้ำดื่มอำนวยความสะดวกแก่ หน่วยงานราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นสะดือเมือง หรือจุดศูนย์กลางในการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ และได้นำน้ำดื่มพร้อมกับของที่ระลึกองค์กร กระจายมอบให้แก่ 10 หน่วยพิธี คือบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ได้แก่ ประตูท่าแพ , ประตูเชียงใหม่ , ประตูแสนปุง , ประตูสวนดอก , ประตูช้างเผือก และแจ่งเมือง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง , แจ่งหัวลิน , แจ่งศรีภูมิ , แจ่งก๊ะต๊ำ และสะดือเมือง ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทั้งนี้สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณของจังหวัดเชียงใหม่