บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ เข้ามอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอาสาสมัคร ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ โรงพยาบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

#เฮงลิสซิ่ง #โควิด19 #ฉีดวัคซีนโควิด19 #ช่วยเหลือสังคม