บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มด่านคัดกรองผู้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่สกัดโควิดระบาดในพื้นที่ ณ จุดตรวจบูรณาการบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ใต้ทางลอดเขตอำเภอสารภี ขาเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนได้แก่ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำด่านบูรณาการสกัดโควิด-19 คัดกรองเข้มตลอด 24 ชั่วโมง คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำการวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น”CM-CHANA” พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อหากพบว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะเข้ารับการตรวจแบบ swap ตรวจหาเชื้อเบื้องต้น และกักตัว 14 วัน ตามประกาศมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

#เฮงลิสซิ่ง #โควิด19 #ด่านตรวจโควิด #ช่วยเหลือสังคม