เนื่องจากปัจจุบันความต้องการโลหิตมีสูงขึ้น ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดมีมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด จึงได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นำพนักงานบริษัทฯ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียและมีความต้องการอย่างเร่งด่วน โดยได้เข้าร่วมบริจาคเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ทั้งเลือดกรุ๊ป A , B , O , AB  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่